De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Jacobi Makelaars verstrekt door middel van deze website enkel informatie over producten en diensten die worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Jacobi Makelaarsj aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Jacobi Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op www.jacobimakelaardij.nl opgenomen informatie. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Jacobi Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Jacobi Makelaars worden onderhouden zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jacobi Makelaars, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door de makelaar schriftelijke toestemming is verleend.